هيچ چيز اين زندگی اعتبار نداره. به چهلم پدر بزرگم چيزی نمونده. درباره او نمی نويسم. چون او دليل سوت و کور بودن وبلاگم نبود. يکی دو ماه عجيبی داشتم. حالا بعد اين مدت بايد يادم بياد برای چی مينوشتم! شايد سعی کنم يه طور ديگه بنويسم. يا شايد اصلا ننويسم.

***

 

#3769799>http://www.mahnee.persianblog.ir/1384_4_mahnee_archive.html#3769799

/ 10 نظر / 6 بازدید
صبرا

نيمای عزيز !! خانه ات خالی بود !!! حالا آمدنت هم بوی غم می دهد ؛ ...

و اما من...

سلام تسليت......... ياد باد آن روزگاران... ياد باد منو ميشناسی؟؟؟؟؟؟

Nima Mofid

بله. شما رو ميشناسم. ولی چون فيلتر شده بود فعلا نشد ببينم.

...

تسليت تسليت تسليت روحشان شاد.

صبرا

نيمای عزيز فکر کردم ديگر نمی آيی . کامنت گذاشتی پس ۱ جايی در همين حوالی هستی . نگذار اين خانه خالی بماند .

صبرا

نيمای عزيز !! فکر کردم قيد اين خانه را زده ای ... حالا می بينم ۱ جايی همين حوالی هستی . نگذار اين خانه خالی بماند .

صبرا

نيمای عزيز !! فکر کردم رفته ای ... حالا می بينم کامنت گذاشته ای پس ۱ جايی همين حوالی هستی ... نگذار اين خانه خالی بماند ...

mahnee

sokootat toolani shod , fekr bokon

...

چقدر غمگينم . به گمانم تنهايم . . .

يه دوست

سلام کجايی حيف نيست وبلاگت۵ ماهه دست نخورده مونده !