قطعه کوتاه

When a Man Lies He Murders
Some Part of the World
These Are the Pale Deaths Which
Men Miscall Their Lives
All this I Cannot Bear
to Witness Any Longer
Cannot the Kingdom of Salvation
Take Me Home?

Clifford Lee Burton

آنگاه که انسانی دروغ می گويد
بخشی از جهان را می کشد
اينها مرگهايی رنگ باخته اند که آدمی به غلط زندگی می خواند
ديگر تاب نظاره اين همه در من نيست
آيا پادشاه رستگاری نمی تواند مرا به خانه برد؟

/ 6 نظر / 6 بازدید
بزرگ

با اين شعر متال ما رو بردي چند سال پيش ! دم شما گرم .

دل آرام

نيمای عزيز ممنون سر زدی.در مورد متنی هم که نوشتی بايد بگم فوق العاده بود.

ye dost

دوست عزيز وبلاگ قشنگی داری. از اينکه به من سرزدی ممنون بازم بهم سربزن. هميشه سبز باشی

kimia

ممنون که سر زديد وبلاگتان هم جالب است .

Ali

سلام! خوشبختم.بازم سر بزن