سیاهترین سیاهی در دل این توده توتون به ظاهر سوخته و سرخی گداختن گاه و بیگاه آن که مانند خورشید از دل شب سر به در می آرد را به فال نیک بگیر.

/ 3 نظر / 22 بازدید
ملیکا

پیاده روی و ورزشم میشه به فال نیک گرفتا :)))

bolur

درخشش زغال های نیمه جان را دوست دارم همان ها که میپنداری رو به زوال اند اما با دمی سبک ...سرخی دردشان نمودی دگر میابد و چشم را مفتون خویش

bolur

بنویس...خیلی وقته از ۱۸ ابان گذشته