آرزوی تو

دلم به شکل غریبی می خواهد که در هیچ کجای این دنیا نباشم
دلم می خواهد بنشینم چند ساعتی به هیچ حرکتی فکر نکنم
(این لامصب را هم خاموش کنم)
دلم میخواهد صبورتر از اینها باشم و هم عجولتر
دلم می خواهد که سر روی پای تو بگذارم و همه چیز را فراموش کنم
حتی بوسه ای نه چندان طولانی را فراموش کنم که مرا از یاد خود برد
و آن طولانی ترین بوسه که مرا برای همیشه در آغوش تو نگه داشت
همیشه در خیال آغوش تو

/ 1 نظر / 13 بازدید
....

روزگار غریبیست ...