چرخ

نگاه که می اندازم همه جا چرخ است. زندگی چرخ است. همه روی چرخ می آیند و می روند.

چرخ برای رفتن برای اینکه تن کُندت را تندتر روی زمین بکشی و به این طرف و آنطرف ببری.

من هم امروز با چرخی آمدم که روی ریلی می رفت.

میگویند چرخ زندگی اش می گردد.

یا چوب لای چرخش گذاشتند.

کودک که بودم کالسکه چرخداری داشتم و بعدها دوچرخه ای.

حالا گاهی سعی میکنم پاهایم را هم به یاد داشته باشم..

حتی خود زندگی هم یک چرخی دارد گویا..

The Wheel Of Life

/ 0 نظر / 6 بازدید