یک قدم به چپ یک قدم به راست
دیگر در میانه ماندگاری نداریم

/ 1 نظر / 6 بازدید
....

پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنيست