# عکس

اين لينک جالبيه: http://legofish.com/arabian_gulf.htm اين هم توضيحاتش: http://legofish.com/persiblog/archives/000778.html ضمنا عکس ديروز هم که ديده نميشد، حالا ديگه دوبل ديده می شه!
/ 1 نظر / 3 بازدید