کشيدن ناخن روی..

دوباره نفس کشيدن بعد از اتمام يک کار ساده کوچک اما خسته کننده و کش آمده ... درست مثل نقاهت بعد از يک دوره بيماری مزمن يا حتی سکوت عزيز برقرار شده پس از کشيده شدن ناخن روی سنگ...
و این توجیه دقیقی بود برای این تاخیر و تاخیرهای احتمالی آینده... وبعد باید فکری بکنم به حال این به اصطلاح وبلاگ . گرچه اگر هم نکنم اتفاق خاصی نمی افتد چون اینجا تنها هستم و وخواننده ای نیست که بخواهم هروز خزعبلات تحویل دهم یعنی می توانم هر چند روز یکبار...

/ 1 نظر / 12 بازدید
chemchareh

سلام - خزعبلات يا هر چيز ديگه که از فکرت ميگذره بنويس مطمئناٌ يکی پيدا ميشه که ... مطلبت راجع به نوشتن رو تصديق می کنم .