گل گلدون

هیچ حرفی برای گفتن نیست. همین! همینطور ساده و گویا!
مگر نه اینکه روزها به جای بلندتر شدن، مدام کوتاهتر می شوند؟
مگر نه اینکه این دل برای من دل نمی شود.
مگر نه اینکه به قول ترانه گل گلدون: من شدم رودخونه، دلم یه مرداب!
مگه نه اینکه این دل از اولشم واسه ما دل نبود.
نه بابا
من میدونم
این، از اولشم دل نبود.

/ 0 نظر / 12 بازدید