مردم پس می اندازند و ول می کنند به امان خدا. ما پس نینداخته و خیلی دور از این حرفهانگران بزرگ کردنشانیم. اسمش را احساس مسوولیت نگذار. قصه گندتر از این حرفهاست.

/ 0 نظر / 15 بازدید