گاهی که حرفی نمی ماند و حال آدم بیخودی یک جوری می شود باید رفت یک گوشه دنج نشست و دخانیات سبکی دود هوا کرد. 

/ 0 نظر / 5 بازدید