بخش دوم: کفش بی بند

اين يادداشت شروع ماجرای روز سيزده ارديبهشت است که در يادداشت قبلی (۲۲ ارديبهشت) شرح دادم. پيشنهاد می کنم اگر خواستيد اين يادداشت را بخوانيد پيش از آن يادداشت ۲۲ ارديبهشت را بخوانيد.

***

سلول چراغ ندارد. بالای درب، دريچه ای ميله ای هست که نور از چراغ پشت آن به داخل می تابد.

مثل بقيه کمربند و بند کفشها را بيرون بند به نگهبان تحويل داده ام به همراه موبايل و ساعت و کلاسور و سکه های پول خرد. قبل از ورود به بند، تقريبا همه با گوشی من به خانواده هايشان خبر داده بودند الا خودم؛ آنقدر در تماس گرفتن ترديد کردم که به دست نگهبان افتاد...

هنوز باور نکرده ام. شايد خواب باشم. گاهی پيش آمده بود محيط يک بازداشتگاه يا زندان را تصور کنم، ‌اما هرگز فکر نمی کردم آنرا از نزديک ببينم.

روی موکت سبز کف سلول نشسته ايم. درب سلول باز است. می گويند چند دقيقه بعد بازجويی داريم.

قبل از آمدن به زير زمين از سربازها حرفهای متناقضی شنيده بوديم. بعضی می گفتند فردا دادگاهی می شويد و تا آن موقع اينجاييد.

هنوز خيال می کنم خوابم. تا کی اينجا می مانيم؟ از هم می پرسيم، و پاسخش را هيچکدام نمی دانيم.

يادم که می آيد که حدود يکی دو ساعت پيش من و نسرين آسوده روی صندلی پارک نشسته بوديم، گلويم فشرده می شود. ساده دل بوديم وقتی به اشاره های پسر جوانی که از دور سعی داشت وضعيت را به ما بگويد اعتنا نکرديم. و حتی وقتی بنزهای تر و تميز پليس را با ماموران باتوم به دست پياده ديديم، که در پارک گشت می زدند. ساده دل بوديم که خيال می کرديم آنها برای جمع آوری افراد مشکوک يا معتاد گشت می زنند...

از پسری که کنارم، پشت به ديوار سلول داده بود پرسيدم اهل کجاست. گفت اهل شيراز است و دانشجوی اينجاست و ساکن خوابگاه. اسمش احسان بود...

گفت «دانشجو» و يادم آمد، ماموری که سراغ من و نسرين آمد اينرا پرسيد. آمد جلو و زل زد به ما که: چه نسبتی با هم داريد؟ گفتم دوستيم! خشکمان زده بود. و خيلی زود از کارمان پرسيد و کلمه دانشجو را که شنيد، ‌با لحن خاصی تکرار کرد و چشمانش شايد برقی هم زد... و وقتی ما را مثل دسته مجرمين به همراه چند مامور از ميان پارک و مردم گذراندند به سمت درب اصلی، همين احسان بود که کنار من راه می رفت و نجوا می کرديم. همان وقت که ماموری که کنارمان راه می آمد بين توپ و تشر و فحشهای آب نکشيده اش و همانطور که چشم از ما بر نمی داشت، از بی سيمش تقاضای نيروی بيشتر ميکرد، چون ما پنج نفر بوديم و او لابد خيال می کرد خلع سلاحش می کنيم! يا شايد هم داشت کاری می کرد که يادش بيايد در دستگيری يک گروه چاقو کش و زورگير چه بايد بکند! ... لحظه ای به عقب نگاه کردم. نگاه نسرين را نديدم، اما حتما گرفته و ناراحت بود. هيچ به اطراف نگاه نمی کردم؛ حوصله تفسير تک تک نگاههايی که به ما دوخته شده بود نداشتم...

کنار ماشين استيشن پليس، مردی ايستاده بود بدون يونيفورم، با يک بی سيم و شکمی بزرگ. اسمش گويا، ترکمنی بود. نگاهی به سراپای ما کرد و شروع کرد به گرفتن کارتهای شناسايی. ژستش کاملا به مدير مدرسه ای می ماند که راهنمايی ام را در مدرسه اش گذراندم... اضطرابم مدام بيشتر می شد...

بخش بعدی تا سه شنبه آينده فرستاده می شود.

/ 2 نظر / 6 بازدید
FLuenCy

به منم لینک میدی ؟

Farshad

salam Dooste aziz webloge ghashangi dari movafagh bashi ageh vaght kardi be ma ham ye sar bezan mer30 felan bye...khosh bashi...