رهايی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعزا و مرگ... چشمان گريان، تسليتها و همدرديها... صدای گريه زنان. صدای طنين زمخت نوحه خوان گوش را می آزارد.چهره ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید
از آقای ملايی ممنون.نظرمو درباره دو داستانشون (گربه‌ماهي و يك درد، يك درد سياه و سفيد )همونجا ثبت کردم.
/ 0 نظر / 11 بازدید
راستی چندشب پیش وبلاگ جالبی رو ميخوندم. کاش آدم بتونه اينطور شيرين بنويسه. والبته سوژه خوب هم شرطه.
/ 2 نظر / 11 بازدید
مرداد 94
2 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
4 پست
آذر 92
2 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
2 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
3 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
5 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
7 پست
خرداد 90
7 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
5 پست
مرداد 89
6 پست
تیر 89
4 پست
خرداد 89
9 پست
اسفند 88
12 پست
دی 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
6 پست
اسفند 87
10 پست
بهمن 87
14 پست
دی 87
4 پست
آذر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
6 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
3 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
3 پست
تیر 85
2 پست
دی 84
1 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
5 پست
بهمن 83
6 پست
دی 83
5 پست
آذر 83
5 پست
آبان 83
7 پست
مهر 83
9 پست
شهریور 83
5 پست
مرداد 83
5 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
3 پست
اسفند 82
8 پست
بهمن 82
7 پست
دی 82
6 پست
آذر 82
8 پست
آبان 82
6 پست
مهر 82
2 پست
شهریور 82
1 پست
تیر 82
1 پست
خرداد 82
3 پست
اسفند 81
4 پست
بهمن 81
3 پست
دی 81
7 پست
عکس
4 پست
حال
2 پست
پیاده
6 پست
فکرها
45 پست
عید
8 پست
دل_تنگ
41 پست
تاخیر
2 پست
بهار
12 پست
روزها
33 پست
خیابان
6 پست
خاطره
11 پست
وصف_حال
62 پست
سیگار
2 پست
حال_خوب
7 پست
کار
5 پست
لینک
3 پست
صدا
2 پست
قهوه
1 پست
پنجشنبه
11 پست
زندگی
32 پست
زمان
8 پست
مترو
2 پست
شعر
18 پست
سکوت
6 پست
موقتی
1 پست
شب
4 پست
پاییز
9 پست
باران
15 پست
شهر
4 پست
فرهاد
8 پست
گلدون
2 پست
آشپزی
1 پست
سفر
8 پست
خدا
1 پست
باغچه
1 پست
مرگ
6 پست
اشک
2 پست
طبیعت
13 پست
غرور
1 پست
جمعه
4 پست
شمال
2 پست
شنبه
6 پست
کودکی
3 پست
ناگهان
5 پست
سهراب
3 پست
آواز
7 پست
لیریک
4 پست
رفتن
3 پست
آهنگ
4 پست
هستــی
2 پست
اسفند
2 پست
برف
2 پست
بنفشه
1 پست
نوجوانی
2 پست
حافظ
2 پست
دوستی
1 پست
چای
1 پست
کتاب
1 پست
گذشتن
2 پست
قفس
1 پست
انیا
1 پست