این می تواند هیجان انگیز باشد

که وقت پخت و پز موبایل آدم کنار اجاق باشد

هیچ وقت این اتفاق نیفتاده بود

اما اینکه فاصله آدم از آن اجاق تا کامپیوترش خیلی زیاد نباشد حتما اتفاق هیجان انگیزی است.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید