مشق نانوشته

از سر صبح خیال میکردم یادداشت امشب میخواهد ربطی به ١۴ فوریه کذایی پیدا کند اما همیشه همه چیز آنطور که فکر میکنی پیش نمی رود!

/ 9 نظر / 11 بازدید
شاشا

میدونی چیه,من دچار پروسه عجیبی شدم برای من دیگه هیچی خیلی فرق نمی کنه! باور می کنی من می تونم هر جوری دلم می خواد به دنیا و حتی به یه اتفاق ثابت تگاه کنم این منو می ترسونه و جالبش اینه که کلمه ورد زبان من نمیدونمه من فرار نکردم من توی موضوع گیر کردم.

نيما به شاشا

در مورد فرار منظورم خودم بود. نمیدونم چه حسی دارید دقیقا و چرا این میترسونه شما رو.

شاشا

به نظر تو فرار کردن یا توی یه موضوع مزخرف گیر کردن کدومش یه قدم جلوتره؟ من میگم فرار کردن, چون به موضوع فکر نمی کنی پس یه قدم جلوتری با این پیش فرض که من میدونم تهش هیچی نیست و هیچوقت هم نبود (باور کن) همش این جمله تو ذهنمه من و تو مثل سل و سل دیز به هم نزدیک بودیم برای هم با هم نساختیم هنوز هم به تو فکر می کنم اما به آنچه از تو می شناختم میدونی آرزوم چیه آرزش جمله های بالا رو داشت! اگه این جوری بود تحمل همه چیز راحتر بود

شاشا

از غریبه شدن با خودم می ترسم یه جورای دستم رو شده واسه خودم, دیگه واسه خودم شاشا نیستم از اصراری که واسه نگه داشتن این احساس میکنم ناراحتم واسه شاشا ناراحتم من تغییرو دوس دارم و همیشه آماده ی تغییر بودم ولی حالا تغییر نکردم به قول مارگوت پیگل تو هیچگاه پیش نرفتی تو فرو رفتی حالا می فهمی من از چی ناراحتم و می ترسم؟

نيما به شاشا

چی بگم.. من دوست ندارم تو کامنت ها مکالمه کنم.

شاشا

باشه دیگه حرفی نیس!

شاشا

من واست درد دل نکردم می خواستم بدونی چیزی که دوس داری عملکردت باشه و در موردش هی میگی و میگی با اون چیزی که وقتی تو موقعیتش هستی و انجام میدی خیلی فرق می کنه! یه توصیه دوستانه من می کنم اینقده از قضاوت دیگران و از اینکه در موضع دیده شدن قرار بگیری نترس! بهت قول می دم تجربه جالبیه یه کم واسه دل خودت زندگی کنی! می خواستم میلمو بهت بدم وبه دیداره رودرو و دوستانه دعوتت کنم متاسفم که برخوردت این بود واقعا عجیب بود در هر صورت دوست جون!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

نيما به شاشا

بله. و لابد بی نام و نشون اینجا کامنت گذاشتن کلی شجاعته. میلتون رو به کسی بدید که ندیده و نشناخته بیش از اینا براتون وقت گذاشته باشه.

شاشا

من یکه بدو رو دوس ندام وقت گذاشتی ,چیز ی ام یاد گرفتی ما دعوای نداریم ,ظرفیت داشته باش شجاعت! فرت و فرت پاک کردن حر فای من ونذرات خودته من بازم تاکید می کنم ما دعوای نداریم اگه نام ونشون واست اینقده مهمه بگو من میزارم یه کم مدنی باش