رنگ برگ

ديروز برگ درختان چنار خيلی چشمم را می گرفت. هنوز سبز اما با لکه های زرد و قهوه ای؛ مثل برگهای نيم سوخته. هوا هنوز خنکی صبحگاهی اش را حفظ کرده بود و آفتاب کم رمق بود. همين که با دوستم دربند را پايين می آمديم که به سمت خانه برويم، دلم می خواست مدتی روی جدول کنار خيابان بنشينم و همينطور زل بزنم به درختها با آن رنگهای تازه روی پس زمينه آبی روشن آسمان.

انگار درخت وقتی برای خواب آماده می شود اطوار غريبی دارد. چيزی که نمی شود چشم از آن گرفت...

/ 3 نظر / 6 بازدید
يه دوست

خيلي وقته بهم سر نميزني!!. مباحث كنترل خشم و صداقت در يوگا را تو وبلاگم گذاشتم. يه نگاه بهشون بكني بد نيست.

mahnee

bichareh derakhtha, istadeh mikhaband o istadeh mimirand , an ham derakhthaye ajibe vali asr o parkvey

EDI

. .