آدم حتی میتواند از همه دلهره های کوچکش بنویسد تا دیگر هیچ اثری از آنها بیرون کاغذ باقی نماند. حتی در تلخ ترین لحظه ها به شرطی که تمام تار و پود آدم در تیرگی گرفتار نشده باشد این یک راه است.

آدم می تواند از گذشته و حسرتهایش بنویسد چون خوبی ها همیشه ساکت سر جایشان هستند.

 

همیشه بریدن و شکافتن یک توده سخت در زندگی کار سختی بوده و همیشه دستی می باید در کار بوده باشد در دستان تو تا به تو کمک کند حتی بی آنکه پایین پایت را نگاه کنی از راه باریک بگذری. بگذری و حتی فراموش کنی که ترسی از گذشتن در کار بوده.

 

 

زمان دیگر مثل سابق نمی گذرد. اصلا نمیگذرد. هیچ تغییری حتی نماینده گذر زمان نیست.

زمان ابهتش را از دست داده است.

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
مهدی

آری خدا نیز مرده ولی امروز اول مهر است اول عاشق شدن اول عشق ورزیدن به من به تو به زندگی به امید به مداد قرمز و البته به زنگ تفری و خوراکی های توی کیف