ديگر هیچ چیز نمانده...
از آنکه می شناختم... هيچ باقی نمانده...
شايد در میانه، مثل لحظه تولدم... یا در آستانه ام مثل شروع حس ناشناخته مرگ.
خالی ام. ساکتم و هیچ نمی دانم.

/ 4 نظر / 6 بازدید
qazal

سلام . زيبا بود . کوتاه و زيبا . تا بعد ...

kimia

نيما جان عسل و زرده تخم کفتر را با هم بزن تو شير و هر روز صبح بخور خيلی اثر داره ...

بزرگ

پس حالت خيلي خوبه . دمت گرم .