سال جديد

با اينکه کم کم گذر سالها دارد برايم عادی می شود و در واقع کم کم دارد چيزهايی مثل Program Counter يا شبيه اين را برايم تداعی می کند، ولی تعطيلات زودگذر عيد که معمولا پر از خاطرات متنوع است، جذابيت خود را از دست نمی دهد. حتی اگر از دانشگاه و محل کار به آدم پيک شادی داده باشند. ضمن اينکه بايد يادمان باشد از اين به بعد به جای ۸۳ بنويسيم ۸۴.

و حالا مثل هر سال درست در آستانه اجرای دستور:

Year=Year+1

بايد بگويیم: سال نو مبارک!

 

/ 0 نظر / 6 بازدید