نوری که اینجور به این اتاق هجوم می آورد فقط به درد شمعدانیها می خورد. به کار من تاریک نشین نمی آید.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید