نیما

نشستن و نگاه کردن یا حتی نگاه هم نکردن و ادای بی تفاوتی درآوردن اونم وقتی که در رنج باشی که چرا اصلا مجبور شدی بشینی
اصلا کار ساده ای نیست.
زخمها زیاد شدن.
کدوم بهتره؟
زخم کم اما نسبتا عمیق یا زخمهای زیاد و سطحی تر؟
اما زخمهای زیاد و عمیق از همش سخت تره.
مایه اش 30 یا 40 سال صبر کردنه تا بالاخره رد شم.
یعنی یک "این نیز بگذرد" خیلی بلند، اندازه مابقی عمر.

/ 1 نظر / 8 بازدید
لیلا

مایه اش صبر کردنست تا این نیز بگذرد و زخمی جدید بیاید با عمقی کمتر یا بیشتر و تعداد کمتر یا بیشتر ...