هيچ... جز کمی دلتنگی

---------------
مدتی است صدای گریه که می آید وسوسه ميشوم. دلم گريه می خواهد...
هیچ دارویی مثل خنده نیست همانطور که هیچ مرهمی بهتر از گریه.
بگذرم...
ــــــــــــــــــــــــ

/ 2 نظر / 13 بازدید
نوشی

منم داشتم ای زندگی بيزار از توام فرهاد رو ميخوندم.

نيما

جالبه.فکر نمی کردم .