ما مردان، ما زنان

می گويند اکثرا در جامعه ما با زنان عادلانه برخورد نمی شود يا می گويند مرد سالاری است يا اينکه (اکثرا) مرد ها ظالمند (تا زنها) و خيلی چيز های ديگر!

نمی خواستم اظهار نظری بکنم، اما چيز جالبی اين وسط هست. يک عامل مهم، گرچه دقيقا نمی دانم در چه سطح از اهميت.

ما همه تربيت کننده مشترکی داشته ايم. همه در آغوش يک مادر.

و من به جرات می گويم هنوز بيشتر لغاتی که می دانم ريشه در آموزشهای مادرم دارد يا هر چه به عنوان آداب زندگی و معاشرت و ...

مادرم بود که من و خواهرم را تربيت کرد گاهی حتی بدون آنکه خودش بداند. در واقع شايد در نوع برخورد من وخواهرم نقش داشت.

برای همه ما اولين معنا و تصوير زن، مادرمان بود. و برخورد پدر و مادرمان اولين الگوی برخورد زن و مرد.

ديگر هر چه می خواستم گفتم...

در خانه تصويری از رابطه زن ومرد در ذهن ما ساخته می شود. رابطه غالب و مغلوب؟ رابطه تساوی؟ تشابه؟... واين را پدر و مادر هردو می سازند.

پس اگر مرد ظالم و متجاوزی ديديد گوشه چشمی هم به مادرش بيندازيد و همچنين اگر زن مظلومی را... و اگر هم خواستيد کاری انجام دهيد يا تعادلی بر قرار کنيد بدانيد از کجا وچطور.

/ 5 نظر / 6 بازدید
kimia

پس معلومه افاقه نکرده بايد يه چيز ديگه تجويز کنم ...

parisa

اين رشته سر بسيار بسيار درازی دارد...

نوشين

با پريسا موافقم...بحث طولانييه....بيخيال

سارا

سلام ما زنها خودمان می دانیم که از ماست که بر ماست.. ولی ای کاش اینقدر دلسوز نبودیم.ای کاش اینقدر نباید مواظب شما مردها می بودیم. اینقدر عاطفی بار نمی آمدیم ... تا آنوقت نشان می دادیم چطور این حقهایی که از ما گرفته اند را پس می گیریم و آب از آب هم تکان نمی خورئد.