/ 3 نظر / 15 بازدید
غزاله

دلم گرفته آسمون ازخودتم خسته ترم تو روزگار بی کسی یه عمر که دربه درم حتی صدای نفسم می گه که توی قفسم آهای زمین یه لحظه تو نفس نزن نچزخ تا آروم یگیره یه آدم شکسته تن