چاله ذهن

دلم میخواست چیزی بنویسم

همیشه آخرین راه همینه

گاهی تنها راه حل و فصل کردن چیزهایی که هیچ جور دیگه حل و فصل نمیشن،

تنها راه امن حرف زدن

تنها راه پر کردن چاله هایی از ذهن که دیگه نمیشه با کسی پر کرد

لحظه ای که آدم تنهاییشو با خودش درمون میکنه.

انگار که آینه روبروی آدم باشه.

و برای آینه آهسته پچ پچ کنه، برای رازدار ترین گوش شنوا.

/ 0 نظر / 12 بازدید