شعر

ای کاش میشد شعری بگویم
ای کاش آن دروازه الهام به رویم گشوده بود
یا اگر هم گشوده هست کاشکی می دیدم..


".. کاشکی، واژه درد آور این دوران است

کاشکی، جامه مندرس امید است

که تن حسرت خود پوشاندیم.
١ "

 

-----------------------------------------------
١. قسمت آخر یک شعر
گویا از کیوان شاهبداغی

/ 1 نظر / 16 بازدید
ساینا میر

سلام ممنون که استقبال کردی چطور باید با بقیه تماس داشته باشم؟