روزهای سخت و تلخ عجیبی است و من دلم پرواز می خواهد

دلم می خواهد یک روز در آن افق دوردست در کنار تو پرواز کنم

دلم می خواهد یک روز باور کنم که پرواز تو ماندنی است

/ 0 نظر / 15 بازدید