وقتی که بچه بودم

لینک فایل

در سکوت یک بیابان جایی حوالی یزد، در شب زیر نور ماه قدم میزدم..

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
...

صدایت صدایت صدایت صدایت موسیقی هر لحظه ام نوشته هایت کتاب هر شبم دیگر فرار نمیکنم، من عاشق بودم، اما نبودم

...

صدایت نفسهایت قدمهایت شروع هر روز زندگی من