آسمون ريسمون!

بی اهميت است اما سه روز پيش، بعد از مدتها سرمای سختی خوردم. اين چند روز به نوع خاصي که می دانی ضعيف بوده ام... چيزی که هميشه موقع بيماری زياد به ذهنم می آيد فرقی است بين من سالم و من بيمار. به نظرم بيماری گاهی ديد آدم را عوض می کند، حتی موقتی. اصلا ذهن آدم طور ديگری کار می کند. واين گاهی خيلی جالب است. خلاصه اثرات ضعف هميشه بد نيست.
رخوت پاييز را حس می کنم که نافذ هم هست، خصوصا بخاطر اين آفتاب بيحالش. گرچه شايد به خاطر حال و روز من بيحالتر هم جلوه کند.
وقتی بيرون از خانه قدم مي زنم از وسط ابروها تا شعاع ۲ سانت دردی حس مي کنم که کمی تمرکز چشمم را می گيرد. ولی جالب هم هست... شايد مرا ياد تمرينات چشم سوم می اندازد که در جايی خوانده بودم...
حالا که در اتاق هستم سکوت را شديدا حس ميکنم. این سکوت، بوی سکوت خاص زمستان می دهد که راحت خودش را بر سر وصداهای روز مره هم تحميل می کند. زمستان ساکت ترين فصل است.
آسودگی يک روز بيکاری را پيدا می کنم خصوصا مثل لحظه های بعد از کنسل شدن يک کلاس... که بعدش نمی دانی چه کنی و ترجيه می دهی به خانه پناه ببری.
ياد روزهای خوش دانشگاه قبلی به خير... پاييز، آن زمان چه حسی داشت. سرمای آميخته با آفتاب ملايم کرم رنگ بعد از ظهرها... چه حال و روزی داشتم.

زندگی چه سريع reload می شود، آنهم به شکلهای مختلف. دوباره از نو. داستانی تازه و شرايط خاص خودش و سازگاری تحمل تو.
از بارانهای پاييز هم خاطراتی دارم که شايد تکرار نشوند...می بينی؟ مثل پيرمردها...!
 به هر حال امروز روز ديگری است و اين پاييز هم پاييزی ديگر.
نمی دانم آدم بايد دلش به چه چيزی خوش باشد. به آدمها؟ به داشتن ها؟ به...؟
آخر اين آدم چيست که به همه جا وابسته است و به هيچ جا وابسته نيست؟
ممکن نيست ولی می دانم که به آدمها نمی شود دل بست.کسی با تو نيست، اگر هم باشد نمی ماند و ميدانی که تنهايی و هميشه بوده ای حتی وقتی که فکرش را هم نمی کردی. آدمها از کنارت می گذرند، نمی مانند حتی اگر بخواهند ( مگر تا آنجا که ديگر از داس مرگ گريزی نباشد).

...

/ 3 نظر / 6 بازدید
نژم

درود...(( انسان دشواری وظيفه است))...پيروزباشيد...ياحق

آهو

سلام نيما جان.چقدر قشنگ می نويسی.می دونی الان منم سرما خوردم و همون رخوتی که گفتی توی اين هوای پاييز گريبونمو گرفته!

مسيح

سلام دوست من... «انسان چيزي‌ست كه بايد از او فراگذشت» شاد باشي