خانه

ساعت نزدیک هشت صبح. مانده ام بین در و گلدان لبه پیشخوان آشپزخانه.

نگاه آخر را میکنم به همه جای خانه.

خانه ای که بودن و نبودن من برایش مهم نیست.

به اجاق گاز. به پنجره ها به گلها.

صبح روز کاری دلتنگی خاص خودش را دارد. و دارد دیر میشود. به هشت نزدیک میشود.

دل کندن سخت است. و سوال احمقانه هرروز که آیا بر خواهم گشت. اگر نه، چیزی به جا نگذارم که ...

این خانه تنها جای امن این ذهن پریشان است. تنها جایی که مرا از ترس خیابان و آدمها پناه می دهد.

محل خواب، خواب عمیق. آزادی. دوستی. 

آفتاب بالا آمده است و من باید بروم. تا غروب.

/ 0 نظر / 20 بازدید