سیب ترش در حال جوشیدن. بوی تندش را دوست دارم و نمی دانم مرا به کجای کودکی یا نوجوانی ام میبرد.

 

 

 

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
یه دوست

بعد مدتها اومدم اینجا، خوشحالم که هنوز می نویسی. من حتی یادم رفته بود که امروز روز اول شهریوره !!!!