شب

دیشب  در اتاق بی پرده طبقه دوم،

دریافتم که گیتار آرمیده روی پایه اش، زیر نور نارنجی نحیف خیابان چه وسوسه انگیز است..

/ 2 نظر / 7 بازدید
مريم پارسی

شبي كنار رودخانه ي زاينده رود صداي گيتاري كه آرامبخش بود آنچنان مرا تكان داد كه هنوز وقتي به يادش مي افتم همان حس برايم زنده مي شود. پست شما مرا ياد آن شب انداخت.

يه دوست

سلام دوست خوبم. ميدونی بعد چند وقت اومدم يه سر بزنم !