گاهی اوقات توی این زندگی کمی معلق بودن هم عالمی دارد.

اینکه انگار هیچ جا نیستی و همه جا هستی. اینکه انگار از گردونه زندگی و همهمه افتاده ای بیرون. حتی برای چند وقتی. برای خودت میچرخی و انگار نه انگار که اساس کار روی آب است. انگار نه انگار که با این حال هنوز بناست آینده ای در پیش باشد.

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
بویا

آینده؟ انگار همه چیز بر اساس یه الگوریتم از قبل طراحی شده پیش میره ما هم بازیچه هستیم معلق بودن هم عالمی داره وبلاگ زیبایی دارید[گل]