به یک دوست گفته بودم که آنچه من در این زندگی تجربه میکنم حس میکنم خیلی خاص و کمیاب است. من هرگز خیال نمی کنم مثل دیگران زندگی کرده باشم. خوبش را یا حتی بدش را. من یک بخت خوب دارم که به آن لگد زیاد خورده اما همچنان خوب است.

/ 0 نظر / 13 بازدید