---------------------
از دوستان خوبم نسترن و نوشی و مسيح و kimia و roksana و ديگران که اين مدت سری زدند خيلی ممنونم و عذرمی خوام.خوشحالم و خيلی دوست داشتم بيشتر اينجا بودم ...نيما کمی بيخودی سرش شلوغ شده ...
------------------

/ 0 نظر / 6 بازدید