ميدانی پسرم؟ در اين دنيا برای همه چيز جا هست الا تو! برای آينده ات جا هست. برای بهشت و جهنمت هم. بين خودمان باشد اما (گرچه تو نمی فهمی) حتی برای همسر آينده ات هم جا هست. همان که هيچ کس نديده و نمی شناسد (و از سر بچگی ات می گويی هنوز زاييده نشده!)

برای تو جای زيادی نيست. هست البته، اما فقط تا حدی که به موارد مذکور اجحافی نشود.

می دانی که جزای کودک بودن همين است.

در چهار روز آينده به روز می شود.

/ 3 نظر / 6 بازدید
می نا

سلام .سال نوت مبارک...خیلی نرم می نویسی.خوشم اومد....!!!!!

&#1580&#1610&#1600&#1600&#1605&#1586

سلام رفیق .....//.........سال نو ولی دلهای کهنه.......// سر کرده باد ِ سرد، شب آرام است.// از تيره آب ـ در افق ِ تاريک ـ// با قارقار ِ وحشي‌ي ِ اردک‌ها// آهنگ ِ شب به گوش ِ من آيد// سی یو.....

gharibeh

گنجشکک اشي مشی لب بوم ما نشين بارون میاد خیس میشی برف مياد گوله ميشی ميفتی تو حوض نقاشی بچه هه مياد ميگيردت آشپزباشی میپزدت حاکم باشی میخوردت. پر بکش برو.