لحظه هایی هست که جوری از چیزها زده می شوم که کم آوردن توصیف نارسایی از حال و روزم می شود.
لحظه هایی که احساس می کنم گذشتن و گریختن با تمام نمای بزدلانه اش تنها راه خوب ادامه دادن است.
اما باز من و این قفسها...

/ 1 نظر / 9 بازدید