هیچ میدانستی فرش و قالی حس خانه را در خود دارند؟

این را از شبی فهمیدم که فرش خانه قبلی را اینجا پهن کردم و آن قالی قرمز تیره را هم دوباره مثل قبل کنار تخت.

خانه دوباره خانه شده...

با این همه، از تو چه پنهان، هنوز دلم برای آنجا تنگ است.

/ 0 نظر / 15 بازدید