واقعا عجیب است.
اینکه وقتی به سمتی قدمی برمی داری به سمتت قدم بر می دارد.
این شاید در مورد همه چیز درست باشد.
گاهی یک سوال که روزها و شاید سالها ذهن آدم را اسیر می کند تنها معطل یک قدم است.
یک کاری که بشود به آن گفت اقدام کردن. کاری کردن.
ممکن است خیلی راه باشد. اما هر قدم، خودش یک اثری دارد. با اینکه تا مقصد خیلی راه است.
و اگر هم در این مسیر برای کسی کاری بکنی، در این حد که آدرسی که میپرسد را جواب بدهی، باز خودش انگار یک اثری دارد.
انگار هموارتر شدن راه را میبینی.
اگر اینطور باشد، عجیب نیست؟

/ 0 نظر / 11 بازدید