۱. دلم می خواهد مثل هر هفته بنويسم اما نمی شود. حسی که دارم شبيه رودربايستی است!  بايد خودش حل شود ...

***

۲. دو يادداشت بود که وقتی نوشتم خيلی لذت بردم يکی لکه خون بود اخيرا، و يکی انتظار بود (۲۲ آبان ۸۲).

***

۳. اين فيلترينگ دارد حسابی شورش در می آيد. اورکات بيچاره هم دچار شد.

/ 1 نظر / 6 بازدید