یک حرف

سلام...

دلم می خواهد بگویم سلام و یک سوال کوچک بپرسم

که چرا لحظه ها اینطور بی هویت و ..

بگذریم..

راستش 

من دلم می خواست یک حرف عاشقانه بنویسم..

بنویسم که تا بیایی زندگی هیچ ارزش زیستن نداشت..

زندگی در این بیابان را می گویم با این باد تند و آسمان ابر

سرد

و

بدون اجاق شقایق..

/ 2 نظر / 6 بازدید
آرش

بيابون نه. جنگل.

رويا

بهانه ی با تو بودن ...