پرنده

با این حجم سنگین خاطرات. و این همه سختی که دارد شنیدن "دوستت داشتم" ها و آن سنگینی داشتم اش. پذیرفتن حقیقت تلخ که گذشته باز نخواهد آمد.

بعد از پر دادن آن پرنده که تو بودی.

فکر به تمام آن ویرانی که از من بجا مانده.

تمام امید من به نقطه ای است در همین روزهای نزدیک که از جایی دوباره بنویسم.

و خطهای کم رنگ را پررنگ کنم.

/ 0 نظر / 16 بازدید