چرا آدم ساعت دوازده احساس "سر شب" باید داشته باشه؟

چرا آدم حس میکنه بدجوری تو لاک زندگی خودش فرو رفته؟

به دوراهی های در هم میرسیم.

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
سنا

سر کار از اینترنت مثل پر سرعتان استفاده مکنم ولی این که ما داریم بهتره حلا شما امتحان کنید ALBADEE.NET