لحظه نوشتن گاهی خودش بيخبر مياد و اگر بری دنبالش کلی برات ناز ميکنه.

/ 5 نظر / 6 بازدید
بزرگ

همان وقت كه خيلي چيزها براي نوشتن داري ، هيچكدام نوشته نمي شوند .

يه دوست

مثل هميشه قشنگ مينويسی ولی فکر کنم خيلي سرت شلوغه. اميدوارم هميشه سرحال و خوشحال باشي / بهم سر بزن.

يه دوست

قرار بود که دوباره پيدات بشه، پس چي شد؟؟ هنوز كه حرفهاي جديد نزدي دوست عزيزم./ من منتظرم

صبرا

نيمای عزيز !!! من دارم برای تو می نويسم ... چه سخته گاهی که چيزی برای نوشتن نيست ... چه وحشتناکه وقتی زبونی برای گفتن نیست...چه دردناکه گاهی که ديگه فرصتی برای ... اوه يه نفر دستای منو بسته ....