حافظ

چنین که صومعه آلوده شد به خون دلم

گرم به باده بشویید حق به دست شماست

 

این بیت همش تو سرمه.

هفته پیش با یک آواز شنیدمش.

/ 0 نظر / 6 بازدید