خوابهای طلایی

حتی گرمترین روزهای تابستان، دیگر آرزوهای مرا زنده نمی کنند
و طلایی ترین خوابهایم حتی، دیگر نمی خواهند ادای آرزوها و خیالات دور و درازم را در بیاورند
...

/ 0 نظر / 6 بازدید