یک وقتهایی

یک وقتهایی آدم دلش مرخصی میخواهد. گاهی آدم دلش یک رود پر آب تمیز میخواهد.

آدم دلش می خواهد همه آنچه میکارد ناگهان سبز و بزرگ شود، بدون آفت و زردی.

گاهی آدم گوشش آن آهنگ ونجلیس را می خواهد که یک وقتی اخبار تلویزیون میگذاشت.

تنها همین آخری بود که میشد دانلودش کرد.

/ 1 نظر / 16 بازدید
شاپرک

آفرین به این متن ناززززززززززز