پياده از اينجا تا آنجا، با چند برگ برای يادداشت با يک خودکار، برای نيمه راه روی صندلی های پارک. با يک عينک آفتابی، تا چيزی معلوم نباشد...

يادداشت بعدی تا شنبه فرستاده خواهد شد.

/ 2 نظر / 6 بازدید
vera

باز چه شد صدايت نبود اما لرزيد به گمانم نيما

رقصنده با مرگ

پشت يه عينک آفتابی هميشه يه چيزی مخفی شده...