صدای ناودانی ها و ضربه های باران روی چتر. زمزمه من که زیر چتر می پیچد .

..تو بزرگی مثل اون لحظه که بارون می باره..

هیچوقت کوچه هامان اینطور با صفا نبود. سر هر کوچه اینطور بوی خاک نم خورده نمی داد آنطور که یاد جویدن مهر نماز بیفتم و بوی مهر خیس خورده..

/ 3 نظر / 7 بازدید
مريم پارسی

من هم ديشب هم آوای قطرات ريز باران بودم و عجب ملودی آرام بخشی. پاييز زيباترين فصل زندگی من است...

رويا

باز باران و فصل آرامش تو ...

ساحل

من هم عاشق بارون و بوی نم بارون و بوی مهر خيس ...