به علت مسافرت..

خلاصه بنا شده که از دوم فروردین تا کمتر از یکهفته، افسار در دست دوستان همدل، به دشت و کوه و دریا بروم. همان حوالی که اصطلاحا به آن "شمال" می گویند. یا هر کجا که به نوعی شمال باشد یا حوالی شمال! یک جور ایرانگردی فقط در نیمکره شمالی ایران!!
این پست هم فقط برای جلب دعای خیر رهگذران بود از آنجا که احتمالا در این سفر بسیار نیازمند آنم!

/ 1 نظر / 12 بازدید
شاپرک

خوش بگذره... عید خیلی خوبه. همه چیزش. حتی شلوغی راه.